2 min read

Palju õnne: Tiigrihüpe 10!

Tiigrihüppe programm sai täna kümneaastaseks ja tähistas seda rahvusvahelise konverentsiga Kogu tõde Tiigrihüppest.

Olen Tiigrihüppe Sihtasutuse asutajaliige (noorim, selgus täna; professor Leo Võhandu olla vanim) ja sellele eelnenud Tiigrihüppe Peakomitee liige, toona õpilaste esindajana. Sestap olen jõudumööda TH arenguga ka hiljem kursis katsunud püsida. Seekordselt ürituselt jõudsin kahjuks läbi vaid pisut enam kui tunnikeseks, pressikonverentsile osalema ja konverentsi avasõnu kuulama.

Uskumatu, et selle projekti algusest on juba nii kaua möödas. Ja tore on näha, et elu käib ja areng toimub jätkuvalt. Kunagised eesmärgid saada koolide infrastruktuur järjele (arvutid ja püsiühendused) on täidetud ja uued teemad seotud moodsa hariduse pehmema poolega – õpetajate koolitus, õpitarkvara jpt huvitavad projektid. Nii nagu algne visioon oligi, kõigi lärmakate “mis te seda kallist IT-kola tolmuma ostate”-skeptikute kiuste.

Kõige suurem mure kogu TH tänases pildis on rahastamine. Alustades eraldas Tiit Vähi valitsus tollase haridusminister Jaak Aaviksoo küsimisel Tiigrihüppele ca 50 miljonit krooni. 2006. eelarve oli 20 miljonit, ehk üle kahe korra väiksem isegi absoluutarvudes. Aga kui arvestada, et viimase kümne aastaga on Eesti rahvuslik rikkus (ja seeläbi ka riigieelarve) kasvanud kolm korda… Eelarve suhteline kuuekordne langus ehk teisisõnu riigi hariduse moderniseerimise suhtes selgelt väljendatud huvi kuuekordne vähenemine TH tegutsemise jooksul ei ole normaalne.

See, et ka tänase napi 1.5 miljoni euro eest aastas toimub Tiigrihüppe projektide jätkuv vedamine Eesti kuuesajas üldhariduskoolis tasemel, mida kogu Euroopas eeskujuks tuuakse on lihtsalt üliinimlik. Müts maha, ja palju õnne 10. sünnipäevaks, Enel Mägi ja kogu Tiigrihüppe tiim! Ehk tulevik on ka eelarveliselt helgem.

PS: Kunagi Tiigrihüppeni viinud idee autoriks oli välisminister Toomas Hendrik Ilves ja projekti formuleerumisel selle patrooniks president Lennart Meri. Täna andis oma nõusoleku patronaazhi jätkata president Toomas Hendrik Ilves. Ja üks täiendav mälumängu-fakt tema tänasest tervituskõnest: jah, meie president on aastal 1975 teeninud ülikooli kõrvalt taskuraha… programmeerijana!

comments powered by Disqus